Lopende projecten :

 • Beursgenoteerde retailorganisatie
  • Insourcen van de administraties van werkmaatschappijen die momenteel zijn uitbesteed bij een extern bureau
  • Kwaliteitscontrole van de overgedragen administraties
  • Integreren van de administraties op de afdeling (in oprichting)
 • Afwikkelen van alle transacties als gevolg van aankoop c.q. verkoop van juridische entiteiten
 • Uitgevoerde projecten:

  • Beursgenoteerde retailorganisatie
   • Opstellen balansdossiers van +/- 200 entiteiten ter voorbereiding van een interne herstructurering
   • Gestalte geven aan operationele uitwerking van de herstructurering van de organisatiestructuur van een retailorganisatie, met als doel het vereenvoudigen van de juridische structuur
   • Het inbedden en boekhoudkundig verwerken van de gehele transactie in de verschillende administraties
   • Het in kaart brengen en volgen van de latenties die zijn ontstaan als gevolg van de genoemde herstructurering
   • Aansturen van projectmatige aanpak van opschoonacties als gevolg van achterstanden en (toekomstige) wetswijzigingen
  • Vastgoed en amusement
   • Opstellen van balansdossiers
   • Opstellen investeringscalculaties (DCF-methode)
   • Advisering inzake procedure t.b.v. bewaking goederenbeweging
   • Advies omtrent implementatie nieuwe financiële software
  • Accountancy
   • Opstellen van balansdossiers van medisch specialisten
   • Aangifte inkomstenbelasting diverse klanten
  • Holland Casino (Hoofdkantoor)
   • Financial accountmanager
   • Consolideren van diverse businessunits
   • Samenstellen en coördineren van diverse interne en externe rapportages
   • Verzorgen diverse fiscale aangiften
   • Opzetten en uitwerken KPI en deze geïntegreerd in het management informatiesysteem
   • Deelname in diverse projecten zoals begeleiden vestigingen bij invoering van nieuwe software\
  • Holland Casino (Vestiging Breda)
   • Assistent controller
   • Verantwoordelijk voor maand- en kwartaalafsluitingen
   • Verbeteren inkoop- en facturatieproces

  Een uitgebreide CV van de uitgevoerde projecten is op aanvraag te verkrijgen.